Bilişim Hukuku Nedir?

Teknolojinin hayatımızda her geçen gün daha fazla yer etmesiyle birlikte teknolojik ortamda da suç işleme fiilleri yaygınlaşmıştır. Bu bakımdan teknolojiyi, bilgi teknolojilerini, bilgisayar ve bilişim sistemlerini, siber suçları kapsayan hukuksal meselelere bilişim hukuku denilmektedir.

Bilişim Hukuku Kapsamı

Bilişim hukukunun temelini internet hukuku, ifade özgürlüğü ve gizlilik kavramları oluşturur. Bu kapsamda bilişim hukukunu İnternet Hukuku ve Bilgi Teknolojisi Hukuku olarak iki ana başlıkta incelemek mümkündür.

İnternet Hukuku; internet kullanırken meydana gelen hukuki meselelere bakar. İnternet kullanımının çerçevesini, ifade özgürlüğü ve güvenlik bağlamında belirlenen ve hukuk çerçevesinde tespit edilen kurallar belirlemektedir. İnternet kullanırken muhtemel hukuki sorunlar yaşanması durumunda bilişim hukuku devreye girmektedir.

Bilgi Teknolojisi Hukuku ise, bilgisayar programlarının dağıtımı konusundaki hükümler ile dijital hale getirilmiş bili hükümlerini içermektedir. Bilişim hukuku; bilgi paylaşımları, alışveriş esnasında bilginin korunması ve e-ticaret denilen online alışverişlerdeki düzenlemeleri kapsamaktadır.

Bilişim Suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak bir rapor yayınlayarak bilişim suçlarını 6 maddede toplamıştır. Bu maddeler;

 • Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişlere yetkisiz olarak ulaşım sağlama ve dinleme,
 • Bilgisayarlara sabote etme,
 • Bilgisayar aracılığı ile başka kişileri dolandırma,
 • Bilgisayarlar aracılığı ile sahtekârlık yapma,
 • Yasal olarak korunan bir yazılımı, izinsiz olarak deşifre etme ve kullanma,
 • Diğer suç unsurları (Yasalara aykırı yayınlar, pornografik yayınlar, hakaret içeren paylaşımlar)
 • Hukuk büromuz bu kapsamda bilişim hukuku avukatı olarak;
 • Bilişim Teknolojileri alanındaki sorunların hukuksal olarak tespiti ve çözümleri,
 • Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanarak müzakerelerin yapılması,
 • Yazılı, işitsel ve görsel yalınlarla ilgili madde-manevi tazminat ve diğer davaların takibi,
 • İnternet ortamında fikri hak ihlallerinin takibi,
 • Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli mercilerde çözümü
 • Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının tespiti, korunması, kayıt ve tescil işlemlerinin takibi,
 • Bilişim hukuku, marka ve telif hakları, alan adı kaynaklı uyuşmazlıklar, bayi ilişkileri,
 • İnternet içerik ve yer sağlayıcısı konusunda danışmanlık hizmeti,
 • İnternet üzerinden ürün ve hizmet satan firmalara hukuki danışmanlık hizmeti,
 • İnternet yoluyla oluşan hak ihlallerinin tespit, takip ve sonuçlandırılması,
 • E-ticaret ve e-imza gibi konulardaki uygulamalara yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi gibi konularda danışmanlık ve dava takibi hizmeti verilmektedir.